Historia NZS

Niezależne Zrzeszenie Studentów powstało 22 września 1980 w wyniku pamiętnych wydarzeń i strajków robotniczych z sierpnia tego samego roku, będących sprzeciwem wobec ówczesnego reżimu politycznego w naszym kraju.

NZS w roku 1980 było w pewnym sensie studenckim odpowiednikiem „Solidarności” i skupiało młodych ludzi chcących niezależnej od władz państwowych organizacji studenckiej, a ponadto demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych w kraju oraz praw człowieka, szanowania polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych. Przez długi czas władze PRL zwlekały z rejestracją NZS.

Dopiero w wyniku właśnie strajków studenckich, szczególnie w Łodzi, ówczesny rząd zgodził się na rejestrację Zrzeszenia, która miała miejsce 17 lutego 1981 r. Pierwszym szefem NZS został Jarosław Guzy. Organizacja obok działań typowo prostudenckich, związanych między innymi z postulatami reformy szkolnictwa wyższego, zajmowała się także wspieraniem działań „Solidarności” w wymiarze politycznym.

NZS na naszej uczelni powstał już w latach 80-tych. Wtedy działał jeszcze na Akademii Teologii Katolickiej, a za zadanie miał sprzeciwiać się ówczesnej władzy. Niestety po paru latach został rozwiązany. Oficjalnie NZS UKSW zostało zarejestrowane 5 marca 2002 i od tego momentu jest nieprzerwanie na naszej uczelni. Na początku naszej działalności mieliśmy swoją siedzibę na kampusie przy ulicy Dewajtis, dopiero od niedawna nasza siedziba znajduje się przy ulicy Wóycickiego 1/3. Od początku działania pod nazwą NZS UKSW organizujemy akcję Wampiriady – honorowego krwiodawstwa, aktywizujemy studentów na naszej uczelni, uczestniczymy w szkoleniach i zjazdach naszej organizacji na szczeblu krajowym oraz jesteśmy wyraźnym głosem w kwestii spraw studenckich.