NZS w Kraju

Niezależne Zrzeszenie Studentów to organizacja ogólnopolska. Jesteśmy obecni na 32 uczelniach w kraju. Naszym celem jest nie tylko działalność lokalna. Wewnątrz organizacji spotykamy się w ramach szkoleń oraz integracji w wybranych miastach Polski. Działamy jako całość pod przewodnictwem Zarządu Krajowego, którego obecny skład wymieniony został na oficjalnej stronie naszej organizacji – http://nzs.org.pl/zarzad-krajowy/