Zarząd

Przewodnicząca: Natalia Sokołowska
kontakt: natalia.sokolowska@nzs.org.pl

Sekretarz: Mateusz Trebnio

kontakt: mateusz.trebnio@nzs.org.pl

Wiceprzewodnicząca ds. Finansów: Julia Kuchnio

kontakt: julia.kuchnio@nzs.org.pl

Wiceprzewodnicząca ds. HR: Zuzanna Bańkowska

kontakt: zuzanna.bankowska@nzs.org.pl

Wiceprzewodnicząca ds. Wizerunku i Promocji: Julia Nojek

kontakt: julia.nojek@nzs.org.pl

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Paulina Jóźwiak

kontakt: paulina.jozwiak@nzs.org.pl

Członek: Jan Świątek

Członek: Marlena Gieros